Departament: INGENIERIA MINERA,MECANICA,ENERGETICA Y DE LA CONSTRUCCION

Facultat: ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA

Àrea: Enginyeria Mecànica

Correu: javier.castilla@dimme.uhu.es

Doctor per la Universidad de Huelva amb la tesi Analysis and discrimination through neuronal and PSD approximations of the vibrational monitoring of an impulsion system 2021. Dirigida per Dr. Juan Carlos Fortes Garrido, Dr. José Miguel Dávila Martín.