Llibres (10) Publicacions en què ha participat algun/a investigador/a