Biltzar ekarpenak (6) Ikertzaileren baten partaidetza izan duten argitalpenak