Biltzar ekarpenak (9) Ikertzaileren baten partaidetza izan duten argitalpenak