Biltzar ekarpenak (8) Ikertzaileren baten partaidetza izan duten argitalpenak