Biltzar ekarpenak (1) Ikertzaileren baten partaidetza izan duten argitalpenak

1990

  1. ¿Matemaradio, una nueva disciplina?

    Història, ciència i ensenyament: Actes del III Simpòsium d'Ensenyament i Història de les Ciències i de les Tècniques