Publications (2) Publications in which a researcher has participated

1990

  1. Primeros datos sobre la presencia de Corbicula fluminea Muller (Bibalvia, Corbiculidae) en España. I. Biometría

    Scientia gerundensis, Núm. 16, pp. 175-182

  2. ¿Matemaradio, una nueva disciplina?

    Història, ciència i ensenyament: Actes del III Simpòsium d'Ensenyament i Història de les Ciències i de les Tècniques