A Review on Some Bifurcations in the Lorenz System

  1. Algaba, A.
  2. Domínguez-Moreno, M.C.
  3. Merino, M.
  4. Rodríguez-Luis, A.J.
Colección de libros:
Understanding Complex Systems

ISSN: 1860-0840 1860-0832

Ano de publicación: 2018

Páxinas: 3-36

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-319-66766-9_1 GOOGLE SCHOLAR