Anticipating Abrupt Changes in Complex Networks: Significant Falls in the Price of a Stock Index

  1. Cordoba, A.
  2. Castillejo, C.
  3. García-Machado, J.J.
  4. Lara, A.M.
Col·lecció de llibres:
Understanding Complex Systems

ISSN: 1860-0840 1860-0832

Any de publicació: 2018

Pàgines: 317-338

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1007/978-3-319-66766-9_11 GOOGLE SCHOLAR