Buen VivirA Reference for Public Policies and Development in Ecuador and the Governments of the Latin American Left

  1. Antonio Luis Hidalgo-Capitán 1
  2. Ana Patricia Cubillo-Guevara 1
  1. 1 University of Huelva, Huelva, Spain
Libro:
Assessing the left turn in Ecuador
  1. Francisco Sánchez López (coord.)
  2. Simón Pachano (coord.)

Editorial: Springer Suiza

ISBN: 978-3-030-27624-9

Ano de publicación: 2020

Páxinas: 257-282

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-030-27625-6_11 WoS: WOS:000648435200011 DIALNET GOOGLE SCHOLAR

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Web of Science: 1 (10-10-2023)
  • Citas en Dimensions: 3 (22-12-2023)

Dimensions

(Datos actualizados na data de 22-12-2023)
  • Total de citas: 3
  • Citas recentes (2 anos): 2
  • Field Citation Ratio (FCR): 2.14