La primera regulación sanitaria española: la ley orgánica de 1855.

 1. Diego José Feria Lorenzo
Revista:
Revista de história das ideias

ISSN: 0870-0958

Ano de publicación: 2012

Número: 33

Páxinas: 217-240

Tipo: Artigo

DOI: 10.14195/2183-8925_33_10 DIALNET GOOGLE SCHOLAR

Outras publicacións en: Revista de história das ideias

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Scopus: 1 (31-01-2024)
 • Citas en Dialnet Métricas: 4 (18-02-2024)
 • Citas en Dimensions: 1 (14-01-2024)

SCImago Journal Rank

 • Ano 2012
 • Impacto SJR da revista: 0.101
 • Cuartil maior: Q4
 • Área: Philosophy Cuartil: Q4 Posición na área: 400/516
 • Área: History Cuartil: Q4 Posición na área: 824/1112
 • Área: Cultural Studies Cuartil: Q4 Posición na área: 627/848

CIRC

 • Ciencias Sociais: B
 • Ciencias Humanas: B

Dimensions

(Datos actualizados na data de 14-01-2024)
 • Total de citas: 1
 • Citas recentes (2 anos): 0