Characterization and Valorization of Norm Wastes for Construction Materials

  1. Garcia-Diaz, Irene
  2. Jesus Gazquez, Manuel
  3. Pedro Bolivar, Juan
  4. Antonio Lopez, Felix
Llibre:
MANAGEMENT OF HAZARDOUS WASTES
  1. Saleh, HEDM (coord.)
  2. Rahman, ROA (coord.)

ISBN: 978-953-51-2617-1 978-953-51-2616-4

Any de publicació: 2016

Pàgines: 13-37

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.5772/63196 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible