ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES AND REGIONAL DEVELOPMENT: A SPANISH CASE STUDY

  1. Guerrero-Cano, Maribel
  2. Linan, Franciso
  3. Toledano, Nuria
  4. Urbano, David
Llibre:
HANDBOOK OF REGIONAL ECONOMICS
  1. Nolin, TP (coord.)

ISBN: 978-1-60741-036-2

Any de publicació: 2009

Pàgines: 589-606

Tipus: Capítol de llibre