Carta a estudiantes de criminología...

  1. Juan Carlos Ferré Olivé
Llibre:
Cartas a jóvenes estudiantes de Criminología
  1. Manuel Vidaurri Aréchiga (coord.)
  2. Ana María Esquivel Hernández (coord.)

Editorial: Tirant lo Blanch México

ISBN: 9788411130219

Any de publicació: 2022

Pàgines: 49-52

Tipus: Capítol de llibre