Aspectos penales y constitucionales del concepto de eutanasia

  1. Miguel Ángel Núñez Paz 1
  1. 1 Universidad de Huelva, Spain
Llibre:
Of swords and shields: due process and crime control in times of globalisation : liber amicorum prof. dr. J.A.E. Vervale
  1. Michiel Luchtman (coord.)
  2. Ferry de Jong (coord.)

Editorial: Eleven International Publising

ISBN: 9789462363434

Any de publicació: 2023

Pàgines: 103-111

Tipus: Capítol de llibre