Metallosurfactants as Non-viral Vectors in Transfection

  1. López-Cornejo, P.
  2. Lebrón, J.A.
  3. Ostos, F.J.
  4. López-López, M.
  5. Moyá, M.L.
  6. Bernal, E.
  7. Martín, C.
Libro:
Metallosurfactants: from Fundamentals to Catalytic and Biomedical Applications

ISBN: 9783527348688

Año de publicación: 2022

Páginas: 135-157

Tipo: Capítulo de Libro

DOI: 10.1002/9783527831289.CH8 GOOGLE SCHOLAR