Publicacions en què col·labora amb Rafael Ruiz de la Haba (1)