Publicacions en què col·labora amb Mohammed Rafii-el-Idrissi Benhnia (1)