Publicacions en què col·labora amb Carl McBride (2)