Publicacions en què col·labora amb María del Rocío Sánchez de las Armas (1)

2018

  1. Improving Olefin Purification Using Metal Organic Frameworks with Open Metal Sites

    ACS Applied Materials and Interfaces, Vol. 10, Núm. 19, pp. 16911-16917