Publicacions en què col·labora amb I. Ramos-Lerate (1)