Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Institut de Physique Nucléaire d’Orsay (1)