Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de National Physical Laboratory (1)