Departament: DERECHO PUBLICO Y DEL TRABAJO

Facultat: FACULTAD DE DERECHO

Àrea: Dret Financer i Tributari

Correu: manuela.alvarez@dpub.uhu.es