Department: FILOLOGIA INGLESA

Faculty: FACULTAD DE HUMANIDADES

Area: English Philology

Research group: Estudios lingüísticos: diacronía/sincronía

Email: mlinares@dfing.uhu.es