Publicacions en què col·labora amb Mercedes de la Calle Carracedo (1)