Departament: INGENIERIA MINERA,MECANICA,ENERGETICA Y DE LA CONSTRUCCION

Facultat: ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA

Àrea: Explotació de Mines

Correu: carvajal@dimme.uhu.es