Publicacions en què col·labora amb MARIA TRINIDAD SANCHEZ RODRIGUEZ (2)

2018

  1. Low-power low-cost wireless flood sensor for smart home systems

    Sensors (Switzerland), Vol. 18, Núm. 11