Departament: INGENIERIA ELECTRICA Y TERMICA, DE DISEÑO Y PROYECTOS

Facultat: ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA

Àrea: Màquines i Motors Tèrmics

Grup d'investigació: ANALISIS Y PLANIFICACION DEL MEDIO NATURAL

Correu: gabriel.lopez@dfaie.uhu.es