Fachbereich: FILOLOGIA INGLESA

Fakultät: FACULTAD DE HUMANIDADES

Forschungszentrum: Centro de Investigación en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural

Bereich: Englische Philologie

Forschungsgruppe: LITERATURA Y CULTURA COMPARADAS

Email: luis@dfing.uhu.es