Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Universidad Técnica Particular de Loja (1)