Departament: ECONOMIA

Facultat: FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

Àrea: Història i Institucions Econòmiques

Grup d'investigació: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Correu: cebada@dehie.uhu.es