Publications in collaboration with researchers from Universidad Pontificia Bolivariana (2)

2020

  1. Migración masiva venezolana en Colombia: estudio de «news framing» en cibermedios de referencia

    Anàlisi: Quaderns de comunicació i cultura, Núm. 63, pp. 35-52