Publications by the researcher in collaboration with Isabel Cristina Moreno Viana (2)

2020

  1. La Lúmina il·lumina la nostra biblioteca

    Guix: Elements d'acció educativa, Núm. 466, pp. 32

  2. Lúmina ilumina nuestra biblioteca

    Aula de innovación educativa, Núm. 293, pp. 32-35