Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de German Aerospace Center (4)