Publicacións en colaboración con investigadores/as de Claude Bernard University Lyon 1 (4)

2022

  1. New narrow resonances observed in the unbound nucleus F 15

    Physical Review C, Vol. 105, Núm. 5