Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire (2)