Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Naval Academy (1)