Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Saha Institute of Nuclear Physics (2)