Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Fermi National Accelerator Laboratory (2)