Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de High Energy Accelerator Research Organization (8)