Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de National Institute for Subatomic Physics (2)