Publicacions en què col·labora amb J. D. López González (3)

1991

  1. Kinetics of cellular proliferation and hormonal receptors in EVSA-T breast cancer cell line

    Revista española de Fisiología, Vol. 47, Núm. 1, pp. 25-30