Publicacions en què col·labora amb I. Fernández (2)