Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de National Institutes of Natural Sciences (1)