Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Centro Nacional de Supercomputación (1)