Jacques Philippe d'Orville en Turín

 1. Guillermo Galán Vioque
Revista:
Maia: Rivista di letterature classiche

ISSN: 0025-0538

Any de publicació: 2015

Volum: 67

Número: 0

Pàgines: 167-180

Tipus: Article

Altres publicacions en: Maia: Rivista di letterature classiche

Indicadors

Cites rebudes

 • Cites en Dialnet Métricas: 1 (25-02-2024)

SCImago Journal Rank

 • Any 2015
 • Impacte SJR de la revista: 0.1
 • Quartil major: Q4
 • Àrea: Classics Quartil: Q4 Posició en l'àrea: 120/136
 • Àrea: Literature and Literary Theory Quartil: Q4 Posició en l'àrea: 627/773

CIRC

 • Ciències Humanes: A

Scopus CiteScore

 • Any 2015
 • CiteScore de la revista: 0.0
 • Àrea: Literature and Literary Theory Percentil: 25
 • Àrea: Classics Percentil: 16