Jacques Philippe d'Orville en Turín

 1. Guillermo Galán Vioque
Revista:
Maia: Rivista di letterature classiche

ISSN: 0025-0538

Ano de publicación: 2015

Volume: 67

Número: 0

Páxinas: 167-180

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Maia: Rivista di letterature classiche

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Dialnet Métricas: 1 (25-02-2024)

SCImago Journal Rank

 • Ano 2015
 • Impacto SJR da revista: 0.1
 • Cuartil maior: Q4
 • Área: Classics Cuartil: Q4 Posición na área: 120/136
 • Área: Literature and Literary Theory Cuartil: Q4 Posición na área: 627/773

CIRC

 • Ciencias Humanas: A

Scopus CiteScore

 • Ano 2015
 • CiteScore da revista: 0.0
 • Área: Literature and Literary Theory Percentil: 25
 • Área: Classics Percentil: 16