Antimicrobial potential of protein-based bioplastics

  1. Perez-Puyana, V.M.
  2. Jiménez-Rosado, M.
  3. Guerrero, A.
  4. Martínez, I.
  5. Romero, A.
Llibre:
Protein-Based Biopolymers: From Source to Biomedical Applications

ISBN: 9780323906555

Any de publicació: 2022

Pàgines: 313-353

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1016/B978-0-323-90545-9.00011-2 GOOGLE SCHOLAR