Teses dirixidas (1) Teses que dirixiron as persoas membros do grupo

2017

  1. Exiliados económicos: la nueva emigración española a América Latina (2008-2016)

    RODRÍGUEZ FARIÑAS, MARÍA JARA

    Dirixida por ANTONIO LUIS HIDALGO CAPITAN y JUAN MANUEL ROMERO VALIENTE